Roots – Juuret

Habitare Pron vuoden 2018 teema Roots – Juuret heijastelee arkkitehtuurin sekä valaistus- ja sisustussuunnittelun suhdetta kulttuuriperimään, alkuperään, nykyhetkeen ja tulevaan. Samalla se houkuttelee pohtimaan ilmiöitä, joita yhdistää tarve nähdä ja kokea aitoutta.

Tapahtuman neliosainen ohjelma viestii juurista ja käsittelee aitouteen ja alkuperään liittyviä ilmiöitä erilaisista kiehtovista ja yllättävistäkin näkökulmista.

Ohjelman ensimmäinen osa Heijastus – Reflect kommentoi pyrkimystä päästä lähemmäksi luontoa myös nykypäivän arkkitehtuurissa. Arkkitehtuuri ohjaa katseemme syrjäisiin seutuihin tai tuo kaupunkeihin takaisin jotain alkukantaista. Kulttuuriperimän ja aitouden huomioiminen on tärkeää kauneuden ja kiinnostavuuden ohella sivistyksen ja sen ylläpitämisen näkökulmasta.

Alkuperä – Origin nostaa esiin sisustusarkkitehtuurin, jolla on suuri merkitys myös yritysten identiteetin luomisessa ja viestinnässä. Globalisaation, jatkuvasti kiihtyvän kilpailun ja kaupallisuuden myötä viisaat yritykset viestivät alkuperästään ja juuret näkyvät tilasuunnittelussa ja brändissä läpi linjan.

Valon merkitys tilasuunnittelussa ja kommunikoinnissa on Illuusio – Illusion -teeman ydin. Taitavalla valaistussuunnittelulla luodaan illuusioita, korostetaan alkuperää ja aitoutta, korjataan ja esitetään sekä päästään lähemmäs jotain, mitä on muuten saavuttamattomissa.

Ohjelman neljäs teema keskittyy perinnerakentamiseen ja käsityötaitoihin, jotka ovat katoamassa, vaikka käsityön ja alkuperän arvostus kasvaa yleisesti. Perimä – Heritage esittelee Habitare Prossa kolme perinnerakentamiseen liittyvää metodia työnäytöksineen ja puheenvuoroineen.