Roots – Juuret

Habitare Pron vuoden 2018 teema Roots – Juuret heijastelee arkkitehtuurin sekä valaistus- ja sisustussuunnittelun suhdetta kulttuuriperimään, alkuperään, nykyhetkeen ja tulevaan. Samalla se houkuttelee pohtimaan ilmiöitä, joita yhdistää tarve nähdä ja kokea aitoutta.

 

Tapahtuman neliosainen ohjelma viestii juurista ja käsittelee aitouteen ja alkuperään liittyviä ilmiöitä erilaisista kiehtovista ja yllättävistäkin näkökulmista. Habitare Pron ammattilaissisällöt ja ohjelman on kuratoinut Habitaren ja Habitare Pron luova johtaja Laura Sarvilinna.

 

1: Alkuperä – Origin

 

Alkuperä – Origin aloittaa Habitare Pron ohjelman keskiviikkona ja nostaa esiin sisustusarkkitehtuurin, jolla on suuri merkitys myös yritysten identiteetin luomisessa ja viestinnässä. Globalisaation, jatkuvasti kiihtyvän kilpailun ja kaupallisuuden myötä viisaat yritykset viestivät alkuperästään ja juuret näkyvät tilasuunnittelussa ja brändissä läpi linjan.

 

2: Heijastus – Reflection

 

Torstaina kuultava ohjelman toinen osa Heijastus – Reflection kommentoi pyrkimystä päästä lähemmäksi luontoa myös nykypäivän arkkitehtuurissa. Arkkitehtuuri ohjaa katseemme syrjäisiin seutuihin tai tuo kaupunkeihin takaisin jotain alkukantaista. Kulttuuriperimän ja aitouden huomioiminen on tärkeää kauneuden ja kiinnostavuuden ohella sivistyksen ja sen ylläpitämisen näkökulmasta.

 

3: Illuusio – Illusion

 

Valon merkitys tilasuunnittelussa ja kommunikoinnissa on perjantain ohjelman Illuusio – Illusion -teeman ydin. Taitavalla valaistussuunnittelulla luodaan illuusioita, korostetaan alkuperää ja aitoutta, korjataan ja esitetään sekä päästään lähemmäs jotain, mitä on muuten saavuttamattomissa.

 

4: Perimä – Heritage

 

Ohjelman neljäs teema keskittyy perinnerakentamiseen ja käsityötaitoihin, jotka ovat katoamassa, vaikka käsityön ja alkuperän arvostus kasvaa yleisesti. Perimä – Heritage esittelee Habitare Prossa kolme perinnerakentamiseen liittyvää metodia työnäytöksineen ja puheenvuoroineen. Heritage-teeman sisältöä kuullaan keskiviikosta perjantaihin päivän lopuksi.